November 15-én indul a Lakossági napelemes rendszerek támogatása és a fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva című lakossági pályázat, melynek során 100%-ban vissza nem térítendő támogatást kapnak a támogatottak.

Loading...

Háromféle műszaki tartalomra kérhető

A vissza nem térítendő támogatás a pályázati kiírás szerint háromféle műszaki tartalomra kérhető:

 • Olyan napelemes rendszer kiépítésére, melyet tetőszerkezetre helyeznek, és alkalmas a saját fogyasztás kiváltására.
 • Napelemes rendszer telepítésére, nyílászárók cseréjére, a fűtési rendszer cseréjére és korszerűsítésére infra- vagy fűtőpanelekkel, illetve tárolókapacitás létesítésére.
 • Napelemes rendszer telepítésére, nyílászárók cseréjére, a fűtési rendszer cseréjére és korszerűsítésére hőszivattyú felhasználásával, illetve tárolókapacitás létesítésére.

A maximális támogatási összeg az első esetben bruttó 2896108 Ft, a másodikban bruttó 9368464 Ft, a harmadikban pedig bruttó 11559214 Ft.

A pályázásra azok a magánszemélyek jogosultak, akik a megvalósításra kiszemelt ingatlanban állandó lakcímmel rendelkeznek, és a 2020. évi jövedelmük az SZJA bevallásuk szerint 0 és 4850000 Ft közé esett.

A pályázatot szakaszosan nyitják meg, 4 ütemben és megyénként eltérő időpontban lehet beadni a kérelmeket. Várhatóan 34920 család kaphatja meg a 100%-os vissza nem térítendő támogatást, de csak olyan kivitelezővel lehet szerződni, akik szerepelnek a Kivitelezői listán. A minimum támogatási összeg 500 ezer Ft, a pályázat keretösszege 201 milliárd Ft.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az első műszaki tartalom esetén a Támogatói Okirat kiállításától számított 12 hónap, a másik kettő esetében pedig 18 hónap, de mindhárom esetben legkésőbb 2026. június 30.

Egyéb szabályok

A pályázatot benyújtó magánszemélynek nagykorúnak kell lennie, és rendelkeznie kell magyar adóazonosító jellel. A pályázni kíván ingatlanban résztulajdonnal rendelkező bármelyik pályázó benyújthatja a pályázatot, ha a többi ott lakó is megfelel a fenti feltételeknek.

Résztulajdonosnak vagy kizárólagos tulajdonosnak az a személy számít, ami a benyújtandó tulajdoni lap II. rovatában fel van tüntetve tulajdonosként. Ha olyan személy a pályázó, aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll, akkor egy külön mellékletben be kell nyújtani a gondnoki nyilatkozatot is.

A kiírás megszorításokat tartalmaz a pályázatok számában is, mely szerint egy magánszemély csak egyetlen ingatlan esetében kaphat támogatást, illetve, egy ingatlan esetében csak egyetlen támogatás ítélhető oda.

A résztulajdon vagy kizárólagos tulajdon igazolásánál a haszonélvezeti jog, az özvegyi jog, illetve egyéb, hasonló jogok nem elegendőek a sikeres pályázáshoz. A megfelelő jövedelem vizsgálatakor az ingatlanban állandó lakcímmel rendelkezők jövedelmét vizsgálják. A pályázati kiírás erre egy példát is hozott, mely szerint, ha a pályázó 2020-as bevallott jövedelme 4 millió forint volt, egy másik ott lakó személy jövedelme pedig 6 millió forint volt, akkor a kettejük összjövedelme 10 millió forintot tett ki. Ha még két, jövedelemmel nem rendelkező gyermek is állandó lakcímmel rendelkezik az ingatlanban, akkor a 10 millió forintot néggyel elosztva 2,5 millió forint/fő jövedelem jön ki, mely alatta van a maximumként meghatározott 4,85 millió forintos jövedelmi határnak, így ez a feltétel teljesül.

A kiírás azt is meghatározta, hogy kik nem jogosultak a pályázatra. Közéjük tartozik:

 • A nem természetes személy
 • Aki nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel
 • Akinek 60 napnál régebbi köztartozása áll fenn, kivéve, ha a NAV erre halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.
 • A kiskorú természetes személy
 • Akiről bebizonyosodik, hogy a támogatás érdekében valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott
 • Aki nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének
 • Aki mesterségesen teremtette meg a pályázaton való részvételhez szükséges követelményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a pályázat céljaival ellentétes előnyöket szerezzen
 • Aki a pályázat kiírásában, közzétételében vagy elbírálásában részt vesz
 • Aki a támogatáskor a Magyar Kormány tagja vagy a megadott állami vezetői tisztségek valamelyikét viseli

A támogatás családi házra, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház elkülöníthető részére, illetve legfeljebb 6 lakásos társasházakra vonatkozik.

A kivitelezőknek is regisztrálni kell

A kivitelezői regisztráció szeptember 20-án nyílik meg, és olyan vállalatok jelentkezhetnek a Kivitelezői listára, amelyek megfelelnek a kiírásban szereplő feltételeknek:

 • A vállalkozásnak legalább 2 lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie.
 • A vállalkozásnak rendelkeznie kell a napelemes rendszer telepítésére és/vagy a fűtéskorszerűsítésben szereplő berendezések telepítésére szóló jogosultsággal.
 • A vállalkozás ellen nem lehet folyamatban csődeljárás vagy felszámolási eljárás.
 • A vállalkozásnak a 2011. évi CXCV. törvény alapján átlátható szervezetnek kell minősülnie.

A legalább 2 lezárt üzleti év feltétel nem vonatkozik azokra a vállalkozásokra, melyek kizárólag energiatároló kapacitás létesítésével foglalkoznak. Ennek oka az, hogy az ilyen vállalkozások csak 2021-től jöhettek létre, így esetükben lehetetlen lenne megfelelni ennek a feltételnek.