Számos dolog történt az építőipar és a kapcsolódó szektorok területén, ezekről tudhatunk meg újdonságokat a következőkben.

Loading...

Komoly változások a tűzvédelmi szabályzatban

A napokban kihirdetésre került az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ). A jogszabály újra gondolásában, a módosítás előkészítésében az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Tűvédelmi Tagozata mellett az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) is aktívan kivette a részét. Az új szabályzat megalkotásával sikerült összhangba hozni a szakmai szempontokat és a piaci szereplők igényeit.

Az új szabályzat azokat a feltételeket írja elő, melyek szükségesek ahhoz, hogy az elvárt tűzbiztonság megvalósítható legyen mind az emberek, a környezet és a vagyon szempontjából. Elősegíti továbbá, hogy a megnövekedett, igen magas építési anyagok ára ne legyen a tűzvédelem kárára.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az ÉVOSZ között kialakult jó munkakapcsolatnak további eredménye, hogy e két szervezet a jövőben is együtt dolgozik. Erre jó példa, hogy 2022. májusának elején az OKF szakemberei tájékoztatást adtak az OTSZ és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek 2022. évi módosításairól az ÉVOSZ tagjainak, ezzel is segítve munkájukat.

Az új jogszabály hangsúlyt fektet többek között az alábbiakra:

  • a tűz elleni védekezés hatása a tűzszakasz méreteire, a tűz terjedésének megállítására a homlokzaton
  • megújult az épületszerkezeteket érintő szabályozás
  • módosításra kerültek a kiürítési feltételeket
  • enyhítették a hő és füst elleni védelem előírásait
  • változások történtek a tűzoltói közbelépés segítésében is.

Nincs megoldás az építőiparban jelentkező munkaerő hiányra

Úgy látszik, az utóbbi évek trendje nem akar megfordulni. Változatlanul igen magas az építőiparban már régóta fennálló munkaerőhiány. Jelentős emberhiánnyal küszködik az építőipar, nemcsak a fizikai munkások hiányoznak, de sajnos szakemberekből sem áll rendelkezésre elegendő. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) erről tartott tájékoztatót a Construma építőipari szakkiállításon. 300-nál több kis- és középvállalkozást kérdeztek meg, akik több mint felének ez volt a meglátása.

Sok a betöltetlen álláshely, nincsenek megfelelő szakemberek. Fizikai munkásokból is hiány van, szinte lehetetlen ácsot, kőművest, villanyszerelőt találni.

A munkaerő hiánya annyira égető kérdés, hogy 2022. áprilisában ez volt az egyik téma az „Építőipar 2022” konferencián is, melyet a Corinthia Hotelben tartottak.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke, Koji László, aki szintén részt vett az áprilisi konferencián, közleményt adott ki, melyben kifejtette véleményét a munkaerő-hiányról. Vázolta, hogy ez minden területen általános gond nemcsak az építőiparra jellemző, azonban az építőipari szektorban annyira égető probléma, hogy akár további 100 ezer ember foglalkoztatása is lehetséges lenne a most fennálló befogadóképesség mellett.

Álláspontja szerint fokozódik a munkaerő átcsoportosulása, folyamatosan nyugatra távoznak a szakemberek. Ezért már nemcsak hazai viszonylatban kell a munkabéreket nézni, hanem a nemzetközi piac kereslet-kínálatához alakítani az itthoni béreket.

Településeket kötnek össze az új útszakaszokkal

Április elején jelent meg az európai közbeszerzési értesítőben a 2014/24/EU irányelvnek megfelelően, nyílt eljárás keretében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) eredményhirdetése, mely szerint a Zrt. megtalálta az M31 autópálya csomópont és Isaszeg (Gödöllő) között tanulmányterv és az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésére, környezetvédelmi engedély megszerzésére, illetve a közlekedésbiztonsági hatásvizsgálat elvégzésére a mérnökirodát. A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik. A beszerzés végleges összértéke áfa nélkül 92 millió forint.

Az értesítőben foglaltak szerint a 310. sz. főút összesen ~6 km hosszú, 2×1 forgalmi sávos, az M31 autópálya csomópont és Isaszeg (Gödöllő) közötti másodrendű főút nyomvonalára vonatkozó tanulmányterv, az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése, valamint a környezetvédelmi engedély megszerzése a feladat. A tervezés során vizsgálni kell továbbá a szükséges utak, valamint a csomópont fejlesztések szükségességét, melyek eredményeit a tervezés során figyelembe kell venni.

A tervezői vizsgálatnak és a tervezésnek továbbá ki kell terjednie a 310. számú főút Mogyoród és Isaszeg közötti szakasz megvalósítása című projekt előkészítésére vonatkozó M3 mogyoródi csomópont – M31 autópálya közötti szakasz végcsomópontjában tervezett M31 autópálya csomópontra történő kikötés lehetőségérére. A 3104 Gödöllő-Tura-Hatvan összekötő út, valamint a 3102 jelű Cinkota-Zsámbok összekötő út és a helyi, városi úthálózatához való csatlakozási lehetőségeket is vizsgálni kell, továbbá az országos közutak kapcsolatának megteremtését, figyelembe véve az ütemezett megvalósítás lehetőségeit is figyelembe kell venni.

Feladat továbbá célforgalmi vizsgálatok lefolytatása is.